UYMANLAR HAFRİYAT

Kalite Politikamız

Firmamız yapmış olduğu işleri göz önüne alarak 2006 yılında uluslar arası belgelendirme firması olan AQC firması ile yapılan çalışmalar sonucunda ISO 14001-2004 ve ISO 9001 – 2008 belgelerini almıştır. Bunu yanında firmamız marka tescilini de yaptırmıştır.

Bütün yapmış olduğumuz işlerde öncelikli hedefimiz kalitedir, bununla birlikte işi yaptıran özel ve resmi kurumun memnuniyetidir. Kalitenin daha üst seviyeye çıkarılması için her türlü ticari faaliyetler ile ilgili belgeler alınarak, yürürlükte olan yönetmeliklere uygun çalışmalar yapılmaktadır. Taşımacılıkla ilgili olarak K Belgesi ile Orta Düzey Yöneticilik Belgesi firmamızda mevcuttur.

Ağırlıklı iş kolumuz hafriyat olduğundan iş makinelerinde çalışan bütün personelimiz gerekli eğitimlere gönderilmiş ve operatörlük belgeleri alınmıştır. Kamyonlarda görev yapan bütün şoförlerimiz eğitimli, tecrübeli ve gerekli olan bütün belgelere sahip elemanlarımızdır.

Yönetim düzeyinde olan personelimiz firmamız çalışması ile ilgili zaman zaman açılan eğitimlere katılmaları sağlanmıştır. Bununla birlikte resmi kurumlarla olan çalışmalarımızda ve diyaloglarımızda en hassas bir biçimde davranılarak firmamızın kötü intiba bırakması önlenmiştir.

Sürekli işimiz olduğu resmi kurum ve bankalar ile olan işlerimizde ödemelerimizin günlük yapılmasına özen gösterilmektedir.

Kalitenin firmamızda topyekun bir şekilde her alanda daha iyi olabilmesi için araştırmalar yapılarak personelimize gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.

 Kaliteli hizmetin yanı sıra bilinmelidir ki çevreye önem yaptığımız iş ile bağlantılıdır.

Bunun için firmamız makine alımlarında çevreye duyarlı makinelerin alınmasına özen göstermiştir. Bununla birlikte eski olan makinelerimizin revizyonları yapılarak, daha zararsız egzoz salınımları sağlanmıştır.

Personelimize çevre konusunda eğitim verilerek, çevre temizliği bilinci anlatılmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığının bu konuda yayınladığı firmamızın çalışma alanını ilgilendiren konularda ilgili yönetmeliklere göre hareket edilmesine özen gösterilmiştir. Maden sahalarımızda Çevre ve Orman Bakanlığının yayınladığı yönetmeliklere uygun hareket edilmiştir ve edilmektedir. Ağırlıklı iş kolumuz orman işleri olduğundan ormanlık alanlardaki çalışmalarda yeşilin korunmasına özen gösterilmiştir. Yapmış olduğumuz her türlü özel hafriyat alanlarında yapılan hafriyatlarda mevcut ağaçların korunmasına dikkat edilerek bazen kazı alanlarında değişikliğe gidilmiştir. Taşınan hafriyatların çevreye zarar vermemesi için kamyonlarımız yönetmelik esaslarına göre çalıştırılmıştır.