UYMANLAR HAFRİYAT

Vizyon | Misyon | Değerler

Image

Vizyonumuz

Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik, mühendislik ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını sağlamak, bu sayede yaşam felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan uygulamaya geçirmek.

Image

Misyonumuz

 • İnsanın ilk çağlardan beri süregelen yol yapımı ve yük taşımacılığı ihtiyacını, ona doğal ve modern olanaklarla çevrelenmiş olarak sunmak.
 • Öncelikle doğaya duyarlı hizmet üreterek, bireylerin ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak.
 • Müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerinde, mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı geleceğe taşımak ve böylece yüceltmek.
 • Gelecek kuşakların doğayı korumayı öğrenecek ve öğretecek bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

Temel Değerlerimiz

 • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak.
 • Projelerimizde şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak.
 • Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun alanlar üretmek.
 • Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine hizmet etmek.
 • İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak.
 • Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.
 • Çarpık hizmetlerin önüne geçmek içi doğruluğuna inandığımız projelere destek vermek
 • Gerek doğal afetler, gerek asayiş açısından güvenli iş ve hizmet üretmek